Gasmeting

Bij het meten van gas ontstaan regelmatig problemen. Soms worden belangrijke zaken bij het meten niet herkend of begrepen. Soms worden meetresultaten niet juist geïnterpreteerd.

Onze medewerkers zijn getraind om planmatig en veilig gasmeetapparatuur te bedienen en de vastgestelde waarde goed te interpreteren. Om te bepalen of een situatie al dan niet veilig is en of werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd moet dus een nauwkeurige meting gedaan worden.

Onze medewerkers zijn gecertificeert met:

  • Nogepa 0.6 en Nogepa 1.4 basis
  • Basisbegrippen en (in)werking van toxische stoffen op het lichaam;
  • Verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen;
  • Basisbegrippen als brand en explosie, verstikking door zuurstoftekort en de effecten van een te hoog of laag zuurstofpercentage;
  • Het zelfstandig verrichten van gasmetingen;
  • Het bedienen van meetapparatuur en bedienen eventuele hulpmiddelen.

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gasmetingen op de werkplek moeten uitvoeren en interpreteren.

De gediplomeerde medewerkers van RSS-Security zijn door heel Nederland inzetbaar en zijn in het bezit van een geldig EHBO en/of BHV Certificaat. Ook beschikken wij over verschillende keurmerken, waaronder het Certificaat Nederlandse Veiligheidsbranche, Keurmerk Evenementenbeveiliging en Keurmerk Beveiliging.