Overval- en gijzelingstraningen

Een overval is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het gebeurt altijd onverwachts en gaat vaak gepaard met veel geweld en/of bedreigingen en heeft soms zeer ingrijpende gevolgen, zowel fysiek als geestelijk. Het is daarom belangrijk het risico op een overval te beperken en goed voorbereid te zijn.

Voorafgaand aan de training maken we een inventarisatie. Deze geeft ons een goed beeld van de huidige situatie en geeft ons belangrijke input voor de training. Het is een interactieve training waarbij we werken met een ervaren trainer en een professionele trainingsacteur in een realistische, maar veilige setting.

Het is een training waarin we je praktische inzichten, ervaringen en handvatten geven om zo veilig mogelijk door een overvalsituatie heen te komen.

  • Bewustwording van de overvalrisico’s en hoe je de veiligheidsprocedures op moet volgen.
  • Om rustig en alert te blijven tijdens een overval.
  • Hoe je de politie beter kan informeren over een incident waardoor je de pakkans vergroot.
  • Hoe om te gaan met spanning.

De training overvalpreventie is bedoeld voor iedereen die tijdens zijn werkzaamheden geconfronteerd kan worden met een overval of gijzeling. Denk aan een medewerker van een tankstation, bank, juwelier, supermarkt, kledingzaak, horecaonderneming etc.