Omgaan met agressie

Steeds vaker worden we tijdens ons werk geconfronteerd met agressief gedrag. Beveiligers, conducteurs, winkelpersoneel en veel andere dienstverleners worden regelmatig uitgescholden of bedreigd. Maar ook fysiek geweld komt steeds vaker voor.

Door agressie belanden jaarlijks veel dienstverleners in verzuim en hun werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om maatregelen te nemen, bv. door het aanbieden van een cursus of training.

Tijdens de training Omgaan met Agressie leren we welke vormen van agressie er zijn, hoe agressie ontstaat, maar vooral hoe we er op professionele wijze mee om kunnen gaan