Acteurs

Door jarenlange ervaring in de beveiligingsbranche, ondersteunen wij als trainingsacteurs, docenten en trainers bij diverse opleidingen. Onder andere in de beveiligingsbranche, politie, handhaving en overheidsinstanties.

Als trainingsacteur speel je situaties in de praktijk levensecht na en helpen daarbij de cursisten in het opdoen van ervaringen en vaardigheden m.b.t. hun aanpak, houding en gedrag, zowel verbaal als non-verbaal en het effect hiervan op een ander, waaronder op ons als personage.

De cursist staat altijd centraal en wij voorzien de cursist zo nodig van feedback zowel binnen als buiten de rol. De simulatie is voor de cursist uitsluitend bedoeld als leermoment.

Vanuit onze opleidingen en (werk)ervaringen in de beveiligingsbranche werken wij als trainingsacteur o.a. mee aan trainingen zoals proactief beveiligen, omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, conflicthantering, overvaltraining, weerbaarheid, klantgesprekken, leidinggeven en opvang en nazorg.

Ook zijn wij opgeleid als trainer, dus ook inzetbaar als traningsacteur/co-trainer.